Usługi geodezyjne Wznowienie znaków granicznych

geokart bialystok biuro

Czym jest wznowienie znaków granicznych?

Jest to pokazanie w terenie „odkąd dokąd” sięga działka. Usługę tę wykonuje się w celu odtworzenia położenia znaków granicznych w terenie w sytuacji, gdy zostały one przesunięte, zniszczone bądź uszkodzone. W ten sposób przywraca się pierwotny stan, który został zmieniony. Wznowienie znaków granicznych można wykonać tylko wtedy, gdy istnieją dokumenty pozwalające bezsprzecznie określić właściwe położenie znaków granicznych. Czynności te przeprowadza się z udziałem zainteresowanych stron.

Punkty i znaki graniczne działki

Aby precyzyjnie określić przebieg działki, konieczne jest dokładne zlokalizowanie punktów i znaków granicznych. Punkty graniczne są punktami referencyjnymi, które informują o właściwym przebiegu granicy nieruchomości. Znaki graniczne, zwykle wykonane z trwałych materiałów, takich jak beton czy kamień, służą do oznaczenia i wskazania przebiegu granicy. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że punkty graniczne działki są prawnie chronione, dlatego celowe usuwanie lub przemieszczanie ich jest nielegalne i podlega sankcjom prawnym.

Rozwiązywanie sporów i konfliktów granicznych

Czasami zdarza się sytuacja, gdy znak graniczny posiada dokumentację niezgodną, sprzeczną, błędną lub niekompletną. W takim przypadku geodeta powinien odmówić wykonania pracy i poinformować zainteresowane osoby o konieczności ustalenia poprawnej granicy. Choć mogłoby się wydawać, że taka procedura przebiegnie bez problemów, często napotyka się na trudności związane z konfliktami granicznymi między sąsiadami. W przypadku sporów dotyczących położenia znaków granicznych strony mogą zdecydować się na skierowanie sprawy do sądu w celu jej rozstrzygnięcia. Należy jednak pamiętać, że taki proces jest z reguły długotrwały i kosztowny. Dlatego zawsze warto dążyć do rozwiązania sporów w sposób polubowny, aby uniknąć dodatkowych trudności i wydatków.

Jak przebiega proces wznowienie granic?

Geodeta analizuje dostępną dokumentację dotyczącą działki: szkice, mapy, decyzje administracyjne itp. Celem tego etapu jest zebranie informacji dotyczących granic działki oraz wykrycie ewentualnych błędów w dokumentacji archiwalnej. Następnie przeprowadza pomiary terenowe przy użyciu specjalistycznego sprzętu geodezyjnego, takiego jak: tachimetr, GPS. Pomiary obejmują zarówno granice działki, jak i inne elementy mające znaczenie przy tego typu pracy. Na podstawie wyników pomiarów geodeta, po uprzednim zawiadomieniu zainteresowanych stron, sporządza dokumentację geodezyjną, na którą składa się m.in. protokół oraz inne istotne informacje. Następnie całość dokumentacji jest kompletowane w formie operatu technicznego i przekazywane do ośrodka dokumentacji geodezyjnej. Po przyjęciu operatu technicznego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego proces wznowienia granic działki jest ukończony.

Etapy

Wznowienia znaków granicznych to:

 • Analiza dokumentów archiwalnych określających dane dotyczące granic.
 • Wykonanie pomiarów przygotowawczych.
 • Zawiadomienie zainteresowanych stron o czynnościach wznowienia znaków granicznych.
 • Wyznaczenie punktów granicznych w terenie i sporządzenie protokołu z tych czynności.
 • Sporządzenie operatu technicznego i przekazanie go do odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Powyżej wymienione treści przedstawiają kolejne kroki, jakie należy podjąć podczas procesu wznowienia znaków granicznych. Każdy z nich jest kluczowy dla prawidłowego ustalenia granic działki i przeprowadzenia niezbędnych formalności w zakresie dokumentacji geodezyjnej.

Ile trwa wznowienie granic?

  Czas trwania procesu wznowienia granic działki jest różny i zależy od wielu czynników, takich jak:

 • Złożoności działki, jeśli ma skomplikowaną geometrię lub znajduje się w trudno dostępnym terenie (np. las, bagno) albo posiada niejasne lub sporne granice, proces wznowienia granic może zająć więcej czasu.
 • Dostępności dokumentów - gdy wymagane są dodatkowe badania lub poszukiwania dokumentów, to może to wydłużyć czas trwania całej procedury.
 • Obłożenia pracą geodety i dostępności terminów. Warto wcześniej skonsultować się z geodetą, aby poznać jego harmonogram i możliwość podjęcia się zlecenia.
 • Szacuje się, że proste wznowienie znaków granicznych wykonuje się w około 4-5 tygodni.

Powierz nam wznowienie znaków granicznych swojej działki

Wybierając Geokart do wykonania wznowienia znaków granicznych, możesz być pewien profesjonalnej obsługi, dokładnych pomiarów i skrupulatnie przygotowanej kompleksowej dokumentacji geodezyjnej.

Nasz zespół geodetów precyzyjnie wyznaczy punkty graniczne, stabilizując je trwałymi słupkami betonowymi, a następnie przygotujemy operat techniczny zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami. Skontaktuj się z nami już dziś , aby omówić szczegóły dotyczące wznowienia znaków granicznych dla Twojej działki.

Na Geokart zawsze możesz liczyć!
Jesteśmy
do Twojej dyspozycji!

Planujesz inwestycję? Oferujemy szeroką gamę usług geodezyjnych m.in. wznowienie znaków granicznych, mapy do celów projektowych, tyczenia i inwentaryzacje budynków, klasyfikację gruntów oraz kompleksową geodezyjną obsługę inwestycji. Skontaktuj się z nami - porozmawiamy, doradzimy, pomożemy. Tylko u nas zapłacisz w wygodnych RATACH 0%