Usługi geodezyjne Podział działki i nieruchomości

Czym jest podział działki?

Geodezyjny podział nieruchomości to postępowanie, które ma na celu fizyczne podzielenie np. jednej działki ewidencyjnej, na co najmniej dwie odrębne części. Wynikiem tego podziału jest utworzenie dwóch odrębnych działek, a co za tym idzie ustalenie granic nowych działek oraz sporządzenie kompletnych dokumentów, które są niezbędne do prawidłowego zarejestrowania zmiany stanu prawnego nieruchomości. Głównym powodem wykonywania podziału nieruchomości jest chęć/potrzeba zbycia części działki innym podmiotom. Może to być związane z dziedziczeniem, darowizną, czy też sprzedażą poszczególnych fragmentów nieruchomości. Podział nieruchomości może również mieć zastosowanie w przypadku planowania nowych inwestycji, zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej. Dzieląc odpowiednie fragmenty gruntów, można sprawnie zaplanować nowe budynki, infrastrukturę drogową, czy tereny zielone.

Etapy podziału nieruchomości

Do najważniejszych zaliczamy:

  • Konsultacje wstępne, ustalenie koncepcji podziału, zgromadzenie dokumentów.
  • Analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.
  • Opracowanie wstępnego projektu podziału i złożenie wniosku we właściwym Urzędzie Gminy o wydanie postanowienia o możliwości podziału lub zaświadczenia o przeznaczeniu danej działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
  • Opracowanie operatu technicznego i przekazanie go do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
  • Złożenie dokumentów we właściwym Urzędzie Gminy o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału lub we właściwym Starostwie Powiatowym w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Tryby podziału nieruchomości

Wyrózniamy:

  • Tryb podziału nieruchomości rolnych i leśnych - nie wymaga decyzji administracyjnych. Jedynym ograniczeniem (z pewnymi wyjątkami) jest minimalna powierzchnia każdej nowopowstałej działki wynosząca min. 0,3000 ha.
  • Tryb administracyjny - dotyczy działek przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne i leśne. Podział taki wymaga zatwierdzenia decyzją administracyjną, którą wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta).
  • Tryb sądowy – szczególny rodzaj postępowania mający zastosowanie np. w procedurze o zasiedzenie części nieruchomości.

Podział nieruchomości wymaga złożenia różnych wniosków do odpowiednich urzędów, takich jak: wójt (burmistrz, prezydent miasta), czy Starostwo Powiatowe. Wniosek musi być podpisany przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, a w przypadku współwłasności - przez wszystkich współwłaścicieli. Do wniosków dołącza się różne dokumenty.

Podziel swoją nieruchomość z Geokart

Procedura geodezyjnego podziału nieruchomości jest rzetelnie opracowywana przez naszych wykwalifikowanych geodetów, którzy posługują się nowoczesnymi narzędziami pomiarowymi i oprogramowaniem. Dbamy o precyzję i dokładność w określaniu granic działek, aby uniknąć późniejszych sporów czy problemów prawnych. Specjalizujemy się w podziałach działek rolnych, leśnych oraz budowlanych. Przygotowujemy odpowiednią dokumentację i składamy wnioski za naszych klientów. Współpracując z nami nie chodzisz po żadnych urzędach – wszelkie formalności załatwiamy za Ciebie. Oferujemy fachową poradę i wsparcie na każdym etapie podziału działki.

Zakres naszych usług dotyczy również sporządzania projektów podziału nieruchomości. Przeprowadzimy pomiary i wytyczymy nowe punkty graniczne oraz przygotujemy pełną dokumentację, którą przekażemy do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zapewniamy fachowe doradztwo, pomagamy w dopełnieniu wszelkich formalności. Współpracujemy z zaufanymi notariuszami, którzy także służą pomocą przy dokonywaniu czynności cywilno – prawnych

Warto zwrócić się do nas - profesjonalistów, aby uniknąć kłopotów związanych z nieprawidłowym podziałem nieruchomości, które mogą mieć negatywne konsekwencje dla wszystkich zainteresowanych stron. Dzięki naszej pomocy szybko i sprawnie przeprowadzisz podział swojej działki.

Na Geokart zawsze możesz liczyć!
Jesteśmy
do Twojej dyspozycji!

Planujesz inwestycję? Oferujemy szeroką gamę usług geodezyjnych m.in. wznowienie znaków granicznych, mapy do celów projektowych, tyczenia i powykonawcze inwentaryzacje budynków, klasyfikację gruntów oraz kompleksową geodezyjną obsługę inwestycji. Skontaktuj się z nami - porozmawiamy, doradzimy, pomożemy. Tylko u nas zapłacisz w wygodnych RATACH 0%