Usługi geodezyjne Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych - czym jest?

Mapa do celów projektowych to opracowanie geodezyjno-kartograficzne powstałe na bazie aktualnej mapy zasadniczej, bez którego start każdej inwestycji budowlanej byłby niemożliwy. Jest to dokument zasadniczy, potrzebny do wykonania projektu zagospodarowania działki i wymagany do uzyskania pozwolenia na budowę. Skrupulatnie przedstawia ukształtowanie terenu, elementy ewidencji gruntów i budynków, uzbrojenie terenu i ważne obiekty topograficzne.

Mapa do celów projektowych powinna zawierać:

 • odpowiednią skalę,
 • obiekty budowlane,
 • granice i numery działek,
 • użytki gruntowe,
 • elementy uzbrojenia terenu,
 • ogrodzenia,
 • usytuowanie zieleni,
 • inne obiekty istotne z punktu widzenia zamierzenia inwestycyjnego.

Czy mapy do celów projektowych mają okres ważności?

Mapa do celów projektowych nie ma określonego terminu ważności, ale biorąc pod uwagę praktykę działania różnych organów, polecamy, aby mapę wykonać w czasie, w którym jest ona rzeczywiście potrzebna. Pozwoli to na wyeliminowanie ryzyka związanego z koniecznością wykonania aktualizacji mapy i ponoszenia dodatkowych kosztów przez inwestora.

Jaka jest koszt i czas wykonania takiej mapy?

Czas realizacji zależy od stopnia skomplikowania inwestycji oraz warunków naturalnych, budynków i instalacji zastanych w miejscu, którego mapa dotyczy. Wykonanie kompletnej mapy wynosi średnio 3 tygodnie a jej koszt w naszym cenniku zaczyna się już od 600 zł.

Etapy postępowania

W celu wykonania mapy do celów projektowych należy:

 • dokonać zgłoszenia prac w Starostwie Powiatowym,
 • przeprowadzić analizę mapy zasadniczej,
 • wykonać pomiar terenowy,
 • sporządzić operat techniczny i przekazać go do Starostwa Powiatowego,
 • po przyjęciu operatu technicznego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego możliwe jest przekazanie mapy klientowi.

Geokart - precyzyjna mapa Twojej inwestycji

W Geokart wykonujemy mapy w odpowiedniej skali, dopasowanej do charakterystyki planowanej inwestycji oraz indywidualnych wymagań klientów/projektantów. Nasze wieloletnie doświadczenie daje gwarancję, że spełnimy oczekiwania każdego zleceniodawcy.

Mapy do celów projektowych sporządzane są przez geodetów posiadających odpowiednie uprawnienia zawodowe, przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń pomiarowych i oprogramowania. Dzięki czemu wszystkie elementy terenu są wiernie odtworzone i pozwalają na właściwe zaprojektowanie inwestycji.

Na Geokart zawsze możesz liczyć!
Jesteśmy
do Twojej dyspozycji!

Planujesz inwestycję? Oferujemy szeroką gamę usług geodezyjnych m.in. wznowienie znaków granicznych, mapy do celów projektowych, tyczenia i inwentaryzacje budynków, klasyfikację gruntów oraz kompleksową geodezyjną obsługę inwestycji. Skontaktuj się z nami - porozmawiamy, doradzimy, pomożemy. Tylko u nas zapłacisz w wygodnych RATACH 0%