Usługi geodezyjne Geodezyjna obsługa inwestycji

Czym jest geodezyjna obsługa inwestycji?

Jest usługą świadczoną przez geodetów w ramach procesu budowlanego lub inwestycyjnego. Odgrywa istotną rolę we wszystkich etapach planowania, projektowania, realizacji i monitorowania inwestycji. Geodeci, którzy specjalizują się w obsłudze inwestycji, dostarczają informacji geoprzestrzennych, wykonują pomiary terenowe, tworzą dokumentację geodezyjną i zapewniają techniczne wsparcie w zakresie planowania, projektowania, budowy i eksploatacji inwestycji.

Ważniejsze czynności wykonywane w ramach obsługi geodezyjnej inwestycji:

  • Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, która zawiera informacje o granicach działki, jej kształcie, powierzchni, usytuowaniu względem istniejących obiektów, a także inne dane istotne dla projektu inwestycyjnego. Dokumentacja geodezyjna jest ważnym elementem w procesie uzyskiwania niezbędnych zezwoleń na budowę.
  • Wytyczenie osi, krawędzi oraz innych punktów charakterystycznych obiektów, takich jak budynki, drogi, rurociągi itp. Wytyczenie umożliwia fizyczną lokalizację planowanych elementów inwestycji w terenie oraz jest niezbędne dla precyzyjnego wykonania prac budowlanych.
  • Założenie reperów roboczych. Jest to określenie punktów odniesienia na terenie inwestycji, które są wykorzystywane do pomiarów wysokościowych oraz ustalenie ich rzędnych roboczych. Wykorzystywane są również do kontroli prac budowlanych. Repery robocze służą jako punkty pomiarowe dla wykonawców prac budowlanych.
  • Pomiary kontrolne wykonywane w celu sprawdzenia poprawności wykonanych prac budowlanych, np. pomiarów długości, wysokości, poziomu terenu, nachylenia itp. Pomiary takie mają na celu monitorowanie dokładności prowadzonych prac budowlanych i zgodności ich wykonania z projektem.
  • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza to szczegółowe przeprowadzenie pomiarów i opracowanie dokumentacji geodezyjnej po zakończeniu prac budowlanych. Są to niezbędne czynności wykonywane w celu oddania obiektu (np. budynku) do użytku. Inwentaryzacja pozwala na weryfikację zgodności przeprowadzonych prac budowlanych z założeniami projektowymi. W trakcie tych prac aktualizowana jest też ewidencja gruntów, aby odzwierciedlić zmiany spowodowane wykonanymi pracami. Inwentaryzacja powykonawcza dostarcza informacji o dokładnym położeniu i charakterystyce wykonanych obiektów oraz ich powiązaniu z istniejącymi elementami infrastruktury.

Klucz do sukcesu inwestycji

Obsługa geodezyjna inwestycji odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu poprawności wykonania projektu oraz kontrolowania procesu budowlanego. Precyzyjne pomiary geodezyjne są niezbędne dla zapewnienia zgodności inwestycji z projektem oraz normami technicznymi. Geodeci współpracują z innymi specjalistami, takimi jak kierownicy budowy, architekci, projektanci czy przedstawiciele administracji publicznej, aby zapewnić dokładne pomiary, poprawną dokumentację i zgodność z przepisami prawa.

Zleć nam obsługę geodezyjną Twojej inwestycji!

Skontaktuj się z nami już teraz, a nasi inżynierowie geodeci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i zaproponują najbardziej odpowiednie rozwiązania dla Twojego projektu. Niezwłocznie przejmiemy obsługę geodezyjną Twojej inwestycji i zapewnimy Ci profesjonalne doradztwo na każdym kroku.

Na Geokart zawsze możesz liczyć!
Jesteśmy
do Twojej dyspozycji!

Planujesz inwestycję? Oferujemy szeroką gamę usług geodezyjnych m.in. wznowienie znaków granicznych, mapy do celów projektowych, tyczenia i inwentaryzacje budynków, klasyfikację gruntów oraz kompleksową geodezyjną obsługę inwestycji. Skontaktuj się z nami - porozmawiamy, doradzimy, pomożemy. Tylko u nas zapłacisz w wygodnych RATACH 0%